KEN KEN ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์

  • by
KEN KEN ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์

KEN KEN เป็นเกมปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนในหลายระดับชั้นหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็ได้รับทั้งความสนุกและความท้าทายในการคิด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและพัฒนาสมองให้ติดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผลและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยฝึกคำนวณ สมาธิ ความอดทน และความละเอียดรอบคอบ สามารถรับชมวีดิทัศน์KEN KEN ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ คิดค้นโดย Tetsuy